การป้องกันการเปิดกล่อง

tamper-label
tamper evident-02
ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
seal-tape
tamper evident-01
เทปปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออก
seal-bag
tamper evident-03
ถุงปิดผนึกบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก / ถุงรักษาความปลอดภัย
button-04button-03

สติกเกอร์วอยด์

Non Residue

เมื่อมีการแกะสติกเกอร์ออกจะไม่ทิ้งสีสติกเกอร์และข้อความลงบนพื้นผิวที่แปะ แต่จะทิ้งข้อความลงบนสติกเกอร์

ขั้นต่ำการผลิต:5,000 ชิ้น

High Residue

เมื่อมีการแกะสติกเกอร์ออกจะทิ้งสีสติกเกอร์และข้อความลงบนพื้นผิวที่แปะทั้งหมด

ขั้นต่ำการผลิต:5,000 ชิ้น

Low Residue

เมื่อมีการแกะสติกเกอร์ออกจะทิ้งข้อความลงบนพื้นผิวที่แปะทั้งหมด 

ขั้นต่ำการผลิต:5,000 ชิ้น

Full Transfer

เมื่อมีการแกะสติกเกอร์ออกจะทิ้งสีสติกเกอร์และข้อความลงบนพื้นผิวที่แปะทั้งหมด

ขั้นต่ำการผลิต:5,000 ชิ้น

เทปวอยด์

เมื่อลอกเทปวอยด์ออก มันจะแสดงหลักฐานการแกะหรือเปิดออก โดยการทิ้งข้อความหรือสัญลักษณ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์และบนตัวเทปโดยไม่สามารถแปะซ้ำได้อีก  ป้องกันสินค้าถูกเปิดออก ถูกขโมย โดยการจัดการความปลอดภัยให้กับแต่ละแพคเกจ หรือหน่วยงานการขนส่งทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ความยุ่งยากใดๆ

 

ขั้นต่ำการผลิต:100 ม้วนที่ขนาดมาตราฐาน50mm x50meters

seal-tape-01

เทปวอยด์

เมื่อลอกเทปวอยด์ออก มันจะแสดงหลักฐานการแกะหรือเปิดออก โดยการทิ้งข้อความหรือสัญลักษณ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์และบนตัวเทปโดยไม่สามารถแปะซ้ำได้อีก  ป้องกันสินค้าถูกเปิดออก ถูกขโมย โดยการจัดการความปลอดภัยให้กับแต่ละแพคเกจ หรือหน่วยงานการขนส่งทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ความยุ่งยากใดๆ

 

ขั้นต่ำการผลิต:100 ม้วนที่ขนาดมาตราฐาน50mm x50meters

seal-tape-01
seal-bag

ซองซีลแบบกาววอยด์ / ถุงซีล

ซองซีลแบบกาววอยด์ ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสาร, ของใช้ส่วนตัว, เงินสด, สิ่งของปลอดภาษี ของมีค่าและอื่น ๆ ตัวซองมักจะออกแบบให้มีความโปร่งใสสำหรับการตรวจดูสิ่งของข้างในที่จำเป็นในการตรวจสอบบางอย่าง เมื่อมีการเปิดซีลที่แปะอยู่ออก มันจะทิ้งคำว่าวอยด์หรือสัญลักษณ์ไว้บนซองหรือบนเทปปิดซองเพื่อความปลอดภัย และไม่สามารถที่จะกลับไปปิดผลึกได้อีกครั้ง

 

ขั้นต่ำการผลิต:10,000 ซอง

ซองซีลแบบกาววอยด์ / ถุงซีล

ซองซีลแบบกาววอยด์ ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสาร, ของใช้ส่วนตัว, เงินสด, สิ่งของปลอดภาษี ของมีค่าและอื่น ๆ ตัวซองมักจะออกแบบให้มีความโปร่งใสสำหรับการตรวจดูสิ่งของข้างในที่จำเป็นในการตรวจสอบบางอย่าง เมื่อมีการเปิดซีลที่แปะอยู่ออก มันจะทิ้งคำว่าวอยด์หรือสัญลักษณ์ไว้บนซองหรือบนเทปปิดซองเพื่อความปลอดภัย และไม่สามารถที่จะกลับไปปิดผลึกได้อีกครั้ง

 

ขั้นต่ำการผลิต:10,000 ซอง

seal-bag
line