การป้องกันการเปิดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

tamper-label
tamper evident-02
ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
seal-tape
tamper evident-01
เทปปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออก
seal-bag
tamper evident-03
ถุงปิดผนึกบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก / ถุงรักษาความปลอดภัย
button-04button-03

ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Non Residue
คือการซ่อนข้อความ หรือ รูปแบบของการรักษาความปลอดภัย จะไม่มีการทิ้งร่องรอยอยู่บนพื้นผิวการใช้งานเมื่อมีการพยายามนำออกแต่จะปรากฏรูปแบบหรือข้อความที่ซ่อนไว้บนตัวสติกเกอร์เอง
High Residue
คือการซ่อนข้อความหรือรูปแบบของการรักษาความปลอดภัย จะมีการทิ้งร่องรอยสีและข้อความส่วนใหญ่ลงบนพื้นผิวการใช้งานเมื่อมีการพยายามนำออก
Low Residue
คือการซ่อนข้อความหรือรูปแบบของการรักษาความปลอดภัย จะมีการทิ้งร่องรอยสีและข้อความบางส่วนลงบนพื้นผิวการใช้งานเมื่อมีการพยายามนำออก
Full Transfer
คือการซ่อนข้อความหรือรูปแบบของการรักษาความปลอดภัย จะมีการถ่ายโอนร่องรอยสีและข้อความทั้งหมดจากสติกเกอร์ลงบนพื้นผิวการใช้งานเมื่อมีการพยายามนำออก

เทปปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออก

เมื่อลอกเทปปิดผนึกเพื่อความปลอดภัยออก มันจะแสดงหลักฐานการแกะหรือเปิดออก โดยการทิ้งคำหรือสัญลักษณ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์และบนตัวเทปปิดผนึกเพื่อความปลอดภัยโดยไม่สามารถแปะซ้ำได้อีก  ป้องกันตัวคุณเองด้วยเทปความปลอดภัยที่ระบุถึงการพยายามเปิดออกหรือจัดการความปลอดภัยให้กับแต่ละแพคเกจ หรือหน่วยงานการขนส่งทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ความยุ่งยากใดๆ

seal-tape-01

เทปปิดผลึกบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือเปิดออก

เมื่อลอกเทปปิดผนึกเพื่อความปลอดภัยออก มันจะแสดงหลักฐานการแกะหรือเปิดออก โดยการทิ้งคำหรือสัญลักษณ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์และบนตัวเทปปิดผนึกเพื่อความปลอดภัยโดยไม่สามารถแปะซ้ำได้อีก  ป้องกันตัวคุณเองด้วยเทปความปลอดภัยที่ระบุถึงการพยายามเปิดออกหรือจัดการความปลอดภัยให้กับแต่ละแพคเกจ หรือหน่วยงานการขนส่งทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ความยุ่งยากใดๆ

seal-tape-01

ถุงปิดผนึกบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก / ถุงรักษาความปลอดภัย

ถุงรักษาความปลอดภัย ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสาร, ของใช้ส่วนตัว, เงินสด, สิ่งของปลอดภาษี ของมีค่าและอื่น ๆ ถุงรักษาความปลอดภัยมักจะออกแบบให้มีความโปร่งใสสำหรับการตรวจดูสิ่งของข้างในที่จำเป็นในการตรวจสอบบางอย่าง เมื่อเปิดผนึกรักษาปลอดภัยออกมันจะแสดงหลักฐานการเปิดออกโดยการทิ้งคำหรือสัญลักษณ์ไว้บนที่เปิดถุงหรือบนเทปปิดผนึกเพื่อความปลอดภัย และไม่สามารถที่จะกลับไปปิดผลึกได้อีกครั้ง เป็นการใช้ครั้งเดียวและทิ้งหลังจากการใช้ครั้งแรก

ถุงปิดผนึกบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก / ถุงรักษาความปลอดภัย

ถุงรักษาความปลอดภัย ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสาร, ของใช้ส่วนตัว, เงินสด, สิ่งของปลอดภาษี ของมีค่าและอื่น ๆ ถุงรักษาความปลอดภัยมักจะออกแบบให้มีความโปร่งใสสำหรับการตรวจดูสิ่งของข้างในที่จำเป็นในการตรวจสอบบางอย่าง เมื่อเปิดผนึกรักษาปลอดภัยออกมันจะแสดงหลักฐานการเปิดออกโดยการทิ้งคำหรือสัญลักษณ์ไว้บนที่เปิดถุงหรือบนเทปปิดผนึกเพื่อความปลอดภัย และไม่สามารถที่จะกลับไปปิดผลึกได้อีกครั้ง เป็นการใช้ครั้งเดียวและทิ้งหลังจากการใช้ครั้งแรก