Checknow

ของแท้หรือปลอม ??? CHECKNOW!

CheckNow เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบสินค้าผ่านรหัสคิวอาร์โค้ดออนไลน์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียในปี 2556 ในตลาดอุตสาหกรรมที่มีการต่อต้านการปลอมแปลงทั่วโลกใช้ฉลากโฮโลแกรมเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของแท้และของปลอม แต่เราใช้รหัสคิวอาร์โค้ด ร่วมกับ ฉลากความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของแท้หรือปลอม ??? CHECKNOW!

CheckNow เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบสินค้าผ่านรหัสคิวอาร์โค้ดออนไลน์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียในปี 2556 ในตลาดอุตสาหกรรมที่มีการต่อต้านการปลอมแปลงทั่วโลกใช้ฉลากโฮโลแกรมเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของแท้และของปลอม แต่เราใช้รหัสคิวอาร์โค้ด ร่วมกับ ฉลากความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สแกนคิวอาร์โค้ด

ตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์

ได้รับคำยืนยันผลิตภัณฑ์ของแท้

วิธีการทำงาน

ผู้บริโภคจะสามารถสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันและเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของเราเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ดังนั้นจึงเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริโภคและสมาชิกแพลตฟอร์มของเรา

บันทึก CRM

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

การติดตามและตรวจสอบสินค้า

การกำกับดูแลการไหลเวียนของสต็อกสินค้า

ระบบรายงานแบบอัตโนมัติ

ระบบรายงานแบบอัตโนมัติ