การติดตามและการตรวจสอบ

ส่วนใหญ่ของการแก้ปัญหาของเรามีการใช้งานการติดตามการกระจายตำแหน่งของสินค้า, การระบุสถานที่ของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและวัสดุ การค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเช่น การตรวจสอบย้อนกลับช่วยให้คุณสามารถติดตามผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ผลิตไปจนสู่ผู้บริโภค มันจะเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆทั้งหมดและบันทึกข้อมูลตัวแทนจำหน่ายในวงจรผลิตภัณฑ์ของคุณ ทำให้คุณสามารถควบคุมแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของคุณ ประกอบไปด้วยวิธีที่พวกเขาเกี่ยวข้องกันและวิธีการที่พวกเขาดำเนินการผ่านระบบตรวจสอบออนไลน์อัจฉริยะของเรา – CheckNow. CheckNow ยังช่วยให้เจ้าของแบรนด์และผู้ค้าปลีกรู้การอัปเดตเกี่ยวกับสถานที่ของผลิตภัณฑ์ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก