บ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือป้องกันการแกะงัดแงะ

ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือป้องกันการแกะงัดแงะ

แบบไม่ทิ้งรอยตกค้าง
แบบทิ้งร่องรอยไว้เล็กน้อย
แบบทิ้งร่องรอยให็เห็นได้ชัด
การถ่ายโอนข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ