บรรจุภัณฑ์ความปลอดภัย

การปกป้องแบรนด์และเนื้อหาของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในทุกอุตสาหกรรม แต่สิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าปลีกคืออุตสาหกรรมยานยนต์เภสัชกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายตลาดสีเทาการปลอมแปลงและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน ด้วย packtica เรามีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการพิมพ์ข้อมูลตัวแปรบนบรรจุภัณฑ์เช่นโฮโลแกรม, QR Codeและอื่น ๆ สามารถลดความเสี่ยงของการปลอมแปลงได้เป็นอย่างมาก