บรรจุภัณฑ์กันปลอม

การปกป้องแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อยอดขายและกำไร นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการค้าเช่น  ยานยนต์, ยา, เครื่องสำอางค์และอุตสาหกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและมี ปัญหาการปลอมแปลงและการขายตัดราคา

 SecurePack ของเรานั้นมีระดับความปลอดภัยที่สูงจากการผนวกเทคนิคการพิมพ์ต่างๆรวมเข้ากับเทคโนโลยีการพิมพ์VDP เช่นรหัสคิวอาร์โค้ด,ข้อความหรือรหัสขนาดเล็กและการออกแบบการพิมพ์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ทำให้แต่ละผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและไม่เหมือนใคร