รัสเซลล์แกรม

รัสเซลล์แกรม

ป้ายโฮโลแกรมสูงสุดของเรามีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใกล้กับระดับธนบัตร

รวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการคิดค้นที่ไม่ซ้ำกัน โดยทีมวิจัยและพัฒนาของเราในประเทศจีน แต่ใช้เทคโนโลยีรัสเซียและโปแลนด์

คุณลักษณะที่เน้นให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจ สอบได้ผ่านทางตาเปล่า

โทรหาเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> ติดต่อ

รัสเซลล์แกรม

ป้ายโฮโลแกรมสูงสุดของเรามีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใกล้กับระดับธนบัตร

รวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการคิดค้นที่ไม่ซ้ำกัน โดยทีมวิจัยและพัฒนาของเราในประเทศจีน แต่ใช้เทคโนโลยีรัสเซียและโปแลนด์

คุณลักษณะที่เน้นให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจ สอบได้ผ่านทางตาเปล่า

โทรหาเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> ติดต่อ