เส้นทางของPacktica

Packtica ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนเพียง 50,000 RM มีพนักงาน 2 คนและนักออกแบบอีก 1 คน

ประสบความสำเร็จในการตกลงกับบริษัทโนเกียและซัมซุง ในฐานะเป็นลูกค้ารายใหญ่ครั้งแรกของเรา

เริ่มต้นสร้างระบบ CheckNow แต่ล้มเหลวเนื่องจากอินเตอร์เฟซที่ใช้ไม่ดีเท่าที่ควร

ประสบความสำเร็จใน กองทุน Cradle CIP 150

เป็นแรงบัลดาลใจไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการดำเนินงานของ Packtica

นำ CheckNow กลับมาอีกครั้งพร้อมกับพัฒนาระบบจนเป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยีการป้องกันและตรวจสอบสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Packtica ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาไปที่ประเทศไทยในนาม Packtica(Thailand) Co.,Ltd.

Packtica มีการเปลี่ยนแปลงและมีการขยายตัวที่จะเติบโตทางด้านระบบซอฟต์แวร์,ไอทีและอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

Packtica ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาไปต่อที่ฟิลิปปินส์ในนาม Packtica Philippines.

เป็นครั้งแรกในมาเลเซียที่เปิดตัว QDots ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการระบุและพิสูจน์ตัวตนที่ได้รับสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

เราจะไปสู่เครื่องหมายแห่งชาติของแบรนด์มาเลเซีย

เราจะขยายสาขาไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราจะเริ่มต้นการเสนอขายหุ้นหรือเข้าสู่ IPO

Packtica ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนเพียง 50,000 RM มีพนักงาน 2 คนและนักออกแบบอีก 1 คน

ประสบความสำเร็จในการตกลงกับบริษัทโนเกียและซัมซุง ในฐานะเป็นลูกค้ารายใหญ่ครั้งแรกของเรา

เริ่มต้นสร้างระบบ CheckNow แต่ล้มเหลวเนื่องจากอินเตอร์เฟซที่ใช้ไม่ดีเท่าที่ควร

ประสบความสำเร็จใน กองทุน Cradle CIP 150

เป็นแรงบัลดาลใจไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการดำเนินงานของ Packtica

นำ CheckNow กลับมาอีกครั้งพร้อมกับพัฒนาระบบจนเป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยีการป้องกันและตรวจสอบสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Packtica ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาไปที่ประเทศไทยในนาม Packtica(Thailand) Co.,Ltd.

Packtica มีการเปลี่ยนแปลงและมีการขยายตัวที่จะเติบโตทางด้านระบบซอฟต์แวร์,ไอทีและอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

Packtica ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาไปต่อที่ฟิลิปปินส์ในนาม Packtica Philippines.

เป็นครั้งแรกในมาเลเซียที่เปิดตัว QDots ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการระบุและพิสูจน์ตัวตนที่ได้รับสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

เราจะไปสู่เครื่องหมายแห่งชาติของแบรนด์มาเลเซีย

เราจะขยายสาขาไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราจะเริ่มต้นการเสนอขายหุ้นหรือเข้าสู่ IPO