กลุ่มลูกค้า

เราคือผู้นำด้านโฮโลแกรมและเทคโนโลยีปกป้องแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซีย

ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโฮโลแกรมที่มีคุณภาพ เช่น ฉลากโฮโลแกรม สติกเกอร์รับประกัน วอยด์ และระบบป้องกันสินค้าปลอม เราประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาฐานลูกค้าที่น่ายกย่องไปทั่วโลก ฐานลูกค้าที่กว้างใหญ่ของเรารวมถึง รัฐบาลกลาง รัฐกลาง บริษัทมหาชน องค์กรเอกชน บริษัทข้ามชาติชั้นนำและองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่หลากหลาย