ปรัชญาองค์กร

PACKTICA SDN. BHD. (PACKTICA)  

บริษัท PACKTICA SDN. BHD. ได้เข้ามาเปิดบริษัทที่ไทยภายใต้ชื่อ บริษัท แพ็คติคา(ไทยแลนด์)จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพิมพ์ความปลอดภัยโดยการให้บริการ การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง เช่นการพิมพ์สติกเกอร์โฮโลแกรม ,สติกเกอร์คิวอาร์โค้ดพร้อมระบบตรวจสอบสินค้า,สติกเกอร์วอยด์ และอื่นๆ เราสามารถส่งมอบความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และการให้บริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายในอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงของเราในเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วโลกสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์การรักษาความปลอดภัย

เราพร้อมที่จะให้บริการไปทั่วโลกด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและหลากหลายตั้งแต่การพิมพ์โฮโลแกรม,สติกเกอร์วอยด์ ไปจนถึงระบบตรวจสอบรับรองสินค้าผ่านทางออนไลน์ – CheckNow ในขณะที่การเติบโตของ Packtica ไม่เคยชะลอตัวลง เรามุ่งมั่นที่จะขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์,IT และอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความพึงพอใจสูงโดยดูได้จากผลงานที่ผ่านมาของเรา ลูกค้าปัจจุบันของ Packtica ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เราช่วยในการเพิ่มยอดขายและกำไรของพวกเขา,ปกป้องแบรนด์สินค้าและที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มความภักดีของลูกค้าโดยการลดและแก้ไขภัยคุกคามทางธุรกิจของพวกเขา

วันนี้ เราภูมิใจที่มียอดขายสติกเกอร์มากกว่า 10 ล้านชิ้น
และมีการผลิตมากกว่า 30 ล้านชิ้นของฉลากคิวอาร์โค้ด Packtica เชื่อว่าทุกคนในสังคมล้วนมีค่าคู่ควรแก่การอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ของแท้

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีสูง

kl

Specialized in providing high technology security solutions

PACKTICA SDN. BHD. (PACKTICA)  

บริษัท PACKTICA SDN. BHD. ได้เข้ามาเปิดบริษัทที่ไทยภายใต้ชื่อ บริษัท แพ็คติคา(ไทยแลนด์)จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพิมพ์ความปลอดภัยโดยการให้บริการ การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง เช่นการพิมพ์สติกเกอร์โฮโลแกรม ,สติกเกอร์คิวอาร์โค้ดพร้อมระบบตรวจสอบสินค้า,สติกเกอร์วอยด์ และอื่นๆ เราสามารถส่งมอบความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และการให้บริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายในอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงของเราในเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วโลกสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์การรักษาความปลอดภัย

เราพร้อมที่จะให้บริการไปทั่วโลกด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและหลากหลายตั้งแต่การพิมพ์โฮโลแกรม,สติกเกอร์วอยด์ ไปจนถึงระบบตรวจสอบรับรองสินค้าผ่านทางออนไลน์ – CheckNow ในขณะที่การเติบโตของ Packtica ไม่เคยชะลอตัวลง เรามุ่งมั่นที่จะขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์,IT และอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความพึงพอใจสูงโดยดูได้จากผลงานที่ผ่านมาของเรา ลูกค้าปัจจุบันของ Packtica ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เราช่วยในการเพิ่มยอดขายและกำไรของพวกเขา,ปกป้องแบรนด์สินค้าและที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มความภักดีของลูกค้าโดยการลดและแก้ไขภัยคุกคามทางธุรกิจของพวกเขา

วันนี้ เราภูมิใจที่มียอดขายสติกเกอร์มากกว่า 10 ล้านชิ้น
และมีการผลิตมากกว่า 30 ล้านชิ้นของฉลากคิวอาร์โค้ด Packtica เชื่อว่าทุกคนในสังคมล้วนมีค่าคู่ควรแก่การอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ของแท้

kl
vision

วิสัยทัศน์

การทำให้ทั่วโลกเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้

mission

หน้าที่ (พันธกิจ,ขอบเขต)

เพื่อลดความสูญเสียทางธุรกิจและความเสี่ยงของลูกค้า
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขายด้วยวิธีการของเรา

การวิจัยและพัฒนา

สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย ในทุกๆปีเราทุ่มเทเวลาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราทั้งเทคโนโลยีออนไลน์และออฟไลน์ในการปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

A. เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อความปลอดภัย
 • การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้และพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเลียนแบบหรือการปลอมแปลง
 • ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์พิเศษ
 • ตรวจสอบได้โดยง่ายผ่านสมาร์ทโฟน
 • ป้องกันและตรวจจับกิจกรรมการปลอมแปลง
 • สามารถขยายข้อมูลที่ซ่อนไว้ได้ในระหว่างการตรวจสอบระดับที่สอง
B. ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
 • การแนะนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคตกับสิ่งต่างๆ (IoT) และการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0
C. ความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์
 • มีการป้องกันข้อมูลของลูกค้าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
D. แพลตฟอร์มการตรวจสอบออนไลน์ของ CheckNow
 • การวิจัยอย่างต่อเนื่องและการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มวิธีการรับรองความถูกต้องและพัฒนาความคิดใหม่ๆที่จะช่วยลดความซับซ้อนทางธุรกิจของกระบวนการตรวจสอบในทางที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

 

 

คุณภาพ

Packtica มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดนั่นจึงทำให้บริษัทเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สูงในประเทศมาเลเซียและไทย
เรามุ่งมั่นที่จะให้

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานในคุณภาพระดับสากล
 • มีความปลอดภัย100%ในด้านข้อมูลสินค้าของลูกค้า
 • โรงงานผลิตที่ทันสมัย
 • มีการพัฒนาและวิจัยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 

การวิจัยและพัฒนา

สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย ในทุกๆปีเราทุ่มเทเวลาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราทั้งเทคโนโลยีออนไลน์และออฟไลน์ในการปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

A. เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อความปลอดภัย
 • การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้และพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเลียนแบบหรือการปลอมแปลง
 • ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์พิเศษ
 • ตรวจสอบได้โดยง่ายผ่านสมาร์ทโฟน
 • ป้องกันและตรวจจับกิจกรรมการปลอมแปลง
 • สามารถขยายข้อมูลที่ซ่อนไว้ได้ในระหว่างการตรวจสอบระดับที่สอง
B. ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
 • การแนะนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคตกับสิ่งต่างๆ (IoT) และการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0
C. ความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์
 • มีการป้องกันข้อมูลของลูกค้าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
D. แพลตฟอร์มการตรวจสอบออนไลน์ของ CheckNow
 • การวิจัยอย่างต่อเนื่องและการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มวิธีการรับรองความถูกต้องและพัฒนาความคิดใหม่ๆที่จะช่วยลดความซับซ้อนทางธุรกิจของกระบวนการตรวจสอบในทางที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

คุณภาพ

Packtica มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดนั่นจึงทำให้บริษัทเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สูงในประเทศมาเลเซียและไทย
เรามุ่งมั่นที่จะให้

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานในคุณภาพระดับสากล
 • มีความปลอดภัย100%ในด้านข้อมูลสินค้าของลูกค้า
 • โรงงานผลิตที่ทันสมัย
 • มีการพัฒนาและวิจัยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด