ปรัชญาองค์กร

บริษัท แพ็คติคา (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทลูกของบริษัท แพ็คติคา ที่ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพิมพ์ความปลอดภัยโดยการให้บริการ การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่นโฮโลแกรม ,ฉลากข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน และ ระบบตรวจสอบ การรับรองสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยข้อมูลเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าในแต่ละราย เราสามารถส่งมอบความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และการให้บริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายในอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงของเราในเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วโลกสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์การรักษาความปลอดภัย

เราพร้อมที่จะให้บริการไปทั่วโลกด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและหลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โฮโลแกรม,ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก ไปจนถึงระบบตรวจสอบรับรองสินค้าผ่านทางออนไลน์ – CheckNow ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โฮโลกราฟิกมีมากกว่า 30 ชนิดที่แตกต่างกันของฉลากต่อต้านการปลอมแปลงรวมคู่กับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆ, ซีลความปลอดภัยสูง,และ บรรจุภัณฑ์ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ของเราและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปกป้องผลิตภัณฑ์และรับรองความถูกต้อง,การตรวจสอบย้อนกลับ,การระบุการปลอมแปลงและการฉ้อโกงอื่นๆ,การนำเข้าสินค้าแบบคู่ขนาน และการขายตัดราคา

ในขณะที่การเติบโตของ Packtica ไม่เคยชะลอตัวลง เรามุ่งมั่นที่จะขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์,IT และอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความพึงพอใจสูงและมีมูลค่าสูงโดยดูได้จากผลงานที่ผ่านมาของเรา ลูกค้าปัจจุบันของ Packtica ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เราช่วยในการเพิ่มยอดขายและกำไรของพวกเขา,ปกป้องแบรนด์สินค้าและที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มความภักดีของลูกค้าโดยการลดและแก้ไขภัยคุกคามทางธุรกิจของพวกเขา

วันนี้ เราภูมิใจที่มียอดขายสติ๊กเกอร์มากกว่า 10 ล้านชิ้น
และมีการผลิตมากกว่า 30 ล้านชิ้นของฉลากคิวอาร์โค้ด Packtica เชื่อว่าทุกคนในสังคมล้วนมีค่าคู่ควรแก่การอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ของแท้

ความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีสูง

เชี่ยวชาญในการให้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีชั้นสูง

บริษัท แพ็คติคา (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทลูกของบริษัท แพ็คติคา ที่ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพิมพ์ความปลอดภัยโดยการให้บริการ การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่นโฮโลแกรม ,ฉลากข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน และ ระบบตรวจสอบ การรับรองสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยข้อมูลเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าในแต่ละราย เราสามารถส่งมอบความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และการให้บริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายในอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงของเราในเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วโลกสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและการพัฒนาใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์การรักษาความปลอดภัย

เราพร้อมที่จะให้บริการไปทั่วโลกด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและหลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โฮโลแกรม,ฉลากบ่งชี้ร่องรอยการเปิดออก ไปจนถึงระบบตรวจสอบรับรองสินค้าผ่านทางออนไลน์ – CheckNow ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โฮโลกราฟิกมีมากกว่า 30 ชนิดที่แตกต่างกันของฉลากต่อต้านการปลอมแปลงรวมคู่กับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆ, ซีลความปลอดภัยสูง,และ บรรจุภัณฑ์ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ของเราและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปกป้องผลิตภัณฑ์และรับรองความถูกต้อง,การตรวจสอบย้อนกลับ,การระบุการปลอมแปลงและการฉ้อโกงอื่นๆ,การนำเข้าสินค้าแบบคู่ขนาน และการขายตัดราคา

ในขณะที่การเติบโตของ Packtica ไม่เคยชะลอตัวลง เรามุ่งมั่นที่จะขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์,IT และอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความพึงพอใจสูงและมีมูลค่าสูงโดยดูได้จากผลงานที่ผ่านมาของเรา ลูกค้าปัจจุบันของ Packtica ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เราช่วยในการเพิ่มยอดขายและกำไรของพวกเขา,ปกป้องแบรนด์สินค้าและที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มความภักดีของลูกค้าโดยการลดและแก้ไขภัยคุกคามทางธุรกิจของพวกเขา

วันนี้ เราภูมิใจที่มียอดขายสติ๊กเกอร์มากกว่า 10 ล้านชิ้น
และมีการผลิตมากกว่า 30 ล้านชิ้นของฉลากคิวอาร์โค้ด Packtica เชื่อว่าทุกคนในสังคมล้วนมีค่าคู่ควรแก่การอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ของแท้

วิสัยทัศน์

การทำให้ทั่วโลกเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้
การปกป้องสิทธิ์จากระดับล่างถึงระดับบนสุด

หน้าที่ (พันธกิจ,ขอบเขต)

เพื่อลดความสูญเสียทางธุรกิจและความเสี่ยงของลูกค้า
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขายด้วยวิธีการของเรา

การวิจัยและพัฒนา

สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย ในทุกๆปีเราใช้เวลาและเงินพอสมควรในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราทั้งเทคโนโลยีออนไลน์และออฟไลน์ในการประกันคุณภาพที่ดีกว่า

A. เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อความปลอดภัย
 • การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้และพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเลียนแบบหรือการปลอมแปลง
 • การตัดสินใจด้วยภาพที่ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์พิเศษ
 • ตรวจสอบได้โดยง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและการใช้งานได้ง่าย
 • ป้องกันและตรวจจับกิจกรรมการปลอมแปลง
 • สามารถขยายข้อมูลที่ซ่อนไว้ได้ในระหว่างการตรวจสอบระดับที่สอง
B. ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
 • การแนะนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคตกับสิ่งต่างๆ (IoT) และการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0
C. ความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์
 • มีการป้องกันข้อมูลของลูกค้าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
D. แพลตฟอร์มการตรวจสอบออนไลน์ของ CheckNow
 • การวิจัยอย่างต่อเนื่องและการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มวิธีการรับรองความถูกต้องและพัฒนาความคิดใหม่ๆที่จะช่วยลดความซับซ้อนทางธุรกิจของกระบวนการตรวจสอบในทางที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

 

 

คุณภาพ

Packtica มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดนั่นจึงทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการและติดแท็กเป็นสถานประกอบการด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สูงในประเทศมาเลเซีย เรามุ่งมั่นที่จะให้

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานในคุณภาพระดับสากล
 • มีความปลอดภัย100%ในด้านข้อมูลสินค้าของลูกค้า
 • โรงงานผลิตที่ทันสมัยภายใต้หลังคาเดียวกัน
 • มีการพัฒนาและวิจัยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 

การวิจัยและพัฒนา

โซลูชันของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายตามลำดับ ทุกปี, เราใช้จ่ายจำนวนเงินที่ยุติธรรมของเวลาและเงินในการวิจัยและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งในออนไลน์และออฟไลน์เทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงและการประกันคุณภาพที่ดีขึ้น.

เทคโนโลยีการพิมพ์ความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้และพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเลียนแบบหรือการจำลอง
 • การตัดสินด้วยภาพโดยตรง การตรวจสอบทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม/อุปกรณ์พิเศษ
 • ตรวจสอบได้ง่ายผ่านโทรศัพท์สมาร์ท & ใช้งานง่าย
 • ป้องกันและ/หรือตรวจพบกิจกรรมการปลอมแปลง
 • ข้อมูลที่ซ่อนซึ่งสามารถขยายได้ในระหว่างการตรวจสอบระดับที่สอง
B. ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
 • แนะนำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอินเทอร์เน็ตในอนาคตของสิ่งต่างๆ (IoT) และการปฏิวัติอุตสาหกรรม๔.๐
ค. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
 • การปกป้องข้อมูลของลูกค้าด้วยความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สูงเพื่อให้มั่นใจว่า
ดี. CheckNow แพลตฟอร์มการตรวจสอบออนไลน์
 • การวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องในตลาดปัจจุบันต้องเพิ่มวิธีการรับรองความถูกต้องและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อช่วยให้ธุรกิจทำให้กระบวนการรับรองความถูกต้องง่ายขึ้น

คุณภาพ

ข้อผูกมัด packtica เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดที่สมบูรณ์และสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการจัดส่งบริการได้รับบริษัทและน่าอิจฉาตำแหน่งและป้ายของสถานประกอบการพิมพ์ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั่วประเทศมาเลเซีย เรามุ่งมั่นที่จะให้:

 • มาตรฐานและบริการคุณภาพระดับสากล
 • ๑๐๐ความปลอดภัยและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
 • รัฐของสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตศิลปะภายใต้หลังคาเดียวกัน
 • การพัฒนา & วิจัยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด